صبح نوشت 13- درگیری فکری

امروز می خوام برم فسقلی رو پیش دبستانی ثبت نام کنم البته قبلاً کاراشو کردم امروز می خوام برم ببینم چی لازم دارن و پولشو بدم و از این کارا...

مدرسه پسرم هم باید تماس بگیرم ببینم دقیقاً کی شروع می شه و لباساشونو کی می دن

برای سرویس هم باید با راننده ای که گرفتیم هماهنگ کنم. پارسال سرویس داشتن پنج تا بچه در یک ماشین بچه ام خیلی اذیت می شد صبح ساعت 6:15 می اومد دنبالش بعد از ظهر یه ربع به سه می رسید در حالی که مدرسشون از 7:30 تا 13:30 است.

امسال خودمون راننده گرفتیم ببینیم چی میشه...

دکترا در کانادا که جور نشد حالا حسابی فکرم درگیر کارمه

یه سه ماهی مرخصی گرفته بودم از شرکت تماس گرفتن که از کی دوباره می آی من هم فکرم مشغوله اصلاً برگردم سر کار یا نه

نمی دونم به باشگاه رفتن و مهمونی بازی و بچه داری و خانه داری ادامه بدم یا برم سر کار؟

ای خدا چی کار کنم فکرم حسابی درگیره حساااااااابی

راجع به سفر دوبی هم بعداً تا یادم نرفته باید بنویسم

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
خانومی

در رابطه با جور نشدن رفتنت میدونم که خودتم میدونی که حتما صلاحی در کار بوده عزیزم...حتما اینجا بودنت بهتر بوده...مخصوصا بچه ها آی گفتی از این دردسرای اول مهری ولی دردسرای شیرینیه گلم...

سپیده

اگه کار یه شیفت باشه واسه روحیه و حس استقلال خوبه که...